Greenknight dv

Tham gia ngày 15 tháng 10 năm 2011
Không có tóm lược sửa đổi
 
Nếu bạn muốn thì có thể sửa thành Tóc Kinh Thánh cho chính xác ý nghĩa.
 
Nghe lạ là vì đó là văn hóa Do Thái và là văn hóa Kinh Thánh. Người Việt Nam chỉ quen thuộc với văn hóa Á Đông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ.
501

lần sửa đổi