Khác biệt giữa các bản “Bình Gia”

 
==Hành chính==
*Huyện gồm 1 thị trấn Bình Gia và 19 xã: Bình La, Hòa Bình, Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, Hồng Thái, Hưng Đạo, Minh Khai, Mông Ân, Quang Trung, Quý Hòa, Tân Hòa, Tân Văn, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Tô Hiệu, Vĩnh Yên, Yên Lỗ.
*Huyện gồm 1 thị trấn và 19 xã:
*1. Thị trấn Bình Gia, Tô Hiệu, Hoàng Văn Thụ, Tân Văn, Hồng Thái, Bình La.
*2. Mông Ân, Quang Trung, Thiện Thuật, Thiện Hòa, Yên Lỗ, Hòa Bình, Thiện Long, Tân Hòa.
*3. Minh Khai, Hồng Phong, Hưng Đạo, Hoa Thám, Quý Hòa, Vĩnh Yên.
 
==Xã hội==
Người dùng vô danh