Khác biệt giữa các bản “Ninh Phước”

 
==Hành chính==
Gồm 1 [[Phước Dân (thị trấn)|thị trấn Phước Dân]] và 8 xã: [[An Hải, Ninh Phước|An Hải]], [[Phước Hải, Ninh Phước|Phước Hải]], [[Phước Hậu, Ninh Phước|Phước Hậu]], [[Phước Hữu, Ninh Phước|Phước Hữu]], [[Phước Sơn, Ninh Phước|Phước Sơn]], [[Phước Thái, Ninh Phước|Phước Thái]], [[Phước Thuận, Ninh Phước|Phước Thuận]], [[Phước Vinh, Ninh Phước|Phước Vinh]].
Gồm 1 thị trấn và 8 xã:
*[[Phước Dân (thị trấn)|Thị trấn Phước Dân]] - Huyện lị
*Các xã:
#[[An Hải, Ninh Phước|An Hải]]
#[[Phước Hải, Ninh Phước|Phước Hải]]
#[[Phước Hậu, Ninh Phước|Phước Hậu]]
#[[Phước Hữu, Ninh Phước|Phước Hữu]]
#[[Phước Sơn, Ninh Phước|Phước Sơn]]
#[[Phước Thái, Ninh Phước|Phước Thái]]
#[[Phước Thuận, Ninh Phước|Phước Thuận]]
#[[Phước Vinh, Ninh Phước|Phước Vinh]]
 
==Địa lí==
Người dùng vô danh