Khác biệt giữa các bản “Phú Hòa”

 
==Các đơn vị hành chính==
Huyện Phú Hòa có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 8 xã: [[Hòa An, Phú Hòa|Hòa An]], [[Hòa Định Đông]], [[Hòa Định Tây]], [[Hòa Hội, Phú Hòa|Hòa Hội]], [[Hòa Quang Bắc]], [[Hòa Quang Nam]], [[Hòa Thắng, Phú Hòa|Hòa Thắng]], [[Hòa Trị]] và 1 [[Phú Hòa (thị trấn:)|thị trấn Phú Hòa]].
* [[Thị Trấn Phú Hòa]]
* Xã [[Hòa An, Phú Hòa|Hòa An]]
* Xã [[Hòa Định Đông]]
* Xã [[Hòa Định Tây]]
* Xã [[Hòa Hội, Phú Hòa|Hòa Hội]]
* Xã [[Hòa Quang Bắc|Hoà Quang Bắc]]
* Xã [[Hoà Quang Nam]]
* Xã [[Hòa Thắng, Phú Hòa|Hòa Thắng]]
* Xã [[Hòa Trị]]
 
==Kinh tế, xã hội==
Người dùng vô danh