Khác biệt giữa các bản “Sơn Tịnh”

 
==Đơn vị hành chính trực [[thuộc]]==
Huyện được chia thành 11 [[xã]]: [[Tịnh Bắc]], [[Tịnh Bình]], [[Tịnh Đông]], [[Tịnh Giang]], [[Tịnh Hà]], [[Tịnh Hiệp]], [[Tịnh Minh]], [[Tịnh Phong]], [[Tịnh Sơn]], [[Tịnh Thọ]], [[Tịnh Trà]].
Huyện được chia thành 11 [[xã]].
{|
| valign="top" |
* Xã Tịnh Hà
* Xã Tịnh Thọ
* Xã Tịnh Sơn
* Xã Tịnh Minh
* Xã Tịnh Bắc
* Xã Tịnh Đông
* Xã Tịnh Giang
* Xã Tịnh Trà
* Xã Tịnh Hiệp
* Xã Tịnh Bình
* Xã Tịnh Phong
* Xã Tịnh Kỳ
* Xã Tịnh Khê
* Xã Tịnh Kỳ
* Xã Tịnh Thiện
* Xã Tịnh An
*
|width="50"| 
|}
 
==Cơ sở giáo dụã ==
Người dùng vô danh