Khác biệt giữa các bản “Vân Canh”

không có tóm lược sửa đổi
Đời sống nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đất đai bị bạc màu và thiếu nước tưới nên chủ yếu sản xuất lúa nước 1 vụ và màu. Trong những năm gần đây, cây mía phát triển khá, là vùng nguyên liệu mía của Nhà máy đường [[Bình Định]], nên đời sống nhân dân được cải thiện một bước. Khu vực Canh Liên có đồng cỏ rộng, khả năng phát triển bò đàn. Ở đây còn là khu vực có diện tích rừng tự nhiên còn khá và đang phát triển rừng trồng. Theo (Binhdinh.gov.vn)
 
{{Các huyện thị Bình Định}}
{{Huyện thị Nam Trung Bộ}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai Hành chính Việt Nam}}
{{Danh sách xã, phường, thị trấn (Bình Định)}}
{{Các huyện thị Bình Định}}
{{Huyện thị Nam Trung Bộ}}
 
[[Thể loại:Huyện Bình Định]]
Người dùng vô danh