Khác biệt giữa các bản “Krông Năng”

không có tóm lược sửa đổi
Gồm có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 1 thị trấn và 11 xã:
*Huyện lị: [[Krông Năng (thị trấn)|thị trấn Krông Năng]].
*11 xã: [[Cư Klông]], [[ĐLiê Ya|Dliê Ya]], [[Ea Dăh]], [[Ea Hồ]], [[Ea Puk]], [[Ea Tam, Krông Năng|Ea Tam]], [[Ea Tân]], [[Ea Tóh]], [[Phú Lộc, Krông Năng|Phú Lộc]], [[Phú Xuân, Krông Năng|Phú Xuân]], [[Tam Giang, Krông Năng|Tam Giang]].
Số buôn của người dân tộc thiểu số trong huyện là 30 buôn.
 
*[http://www.krongnang.edu.vn Website Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Krông Năng]
 
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Krông Năng}}
{{Các huyện thị Đăk Lăk}}
{{Huyện thị Tây Nguyên}}
Người dùng vô danh