Khác biệt giữa các bản “Bình Gia”

 
==Hành chính==
*Huyện gồm 1 [[Bình Gia (thị trấn)|thị trấn Bình Gia]] và 19 xã: [[Bình La, Bình Gia|Bình La]], [[Hòa Bình, Bình Gia|Hòa Bình]], [[Hoa Thám, Bình Gia|Hoa Thám]], [[Hoàng Văn Thụ, Bình Gia|Hoàng Văn Thụ]], [[Hồng Phong, Bình Gia|Hồng Phong]], [[Hồng Thái, Bình Gia|Hồng Thái]], [[Hưng Đạo, Bình Gia|Hưng Đạo]], [[Minh Khai, Bình Gia|Minh Khai]], [[Mông Ân, Bình Gia|Mông An]], [[Quang Trung, Bình Gia|Quang Trung]], [[Quý Hòa, Bình Gia|Quý Hòa]], [[Tân Hòa, Bình Gia|Tân Hòa]], [[Tân Văn, Bình Gia|Tân Văn]], [[Thiện Hòa, Bình Gia|Thiện Hòa]], [[Thiện Long, Bình Gia|Thiện Long]], [[Thiện Thuật, Bình Gia|Thiện Thuật]], [[Tô Hiệu, Bình Gia|Tô Hiệu]], [[Vĩnh Yên, Bình Gia|Vĩnh Yên]], [[Yên Lỗ, Bình Gia|Yên Lỗ]].
 
==Xã hội==
Người dùng vô danh