Khác biệt giữa các bản “Van tim”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
| DorlandsID =
}}
Van tim là những lá mỏng, mềm dẻo, được cấu tạo bởi tổ chức liên kết được bao quanh bởi nội tâm mạch. Van tim quyết định hướng chảy tuần hoàn máu theo một chiều nhất định.
Một van tim bình thường cho phép máu chảy theo một hướng qua trái tim. Bốn van thường được đại diện trong một trái tim động vật có vú xác định con đường của lưu lượng máu qua tim. Một van tim mở hoặc đóng đương nhiệm về khác biệt huyết áp ở mỗi bên. [1] [2] [3]
 
BốnCó bốn loại van tím chính, nằm ở trung tâm là:
*Van ba lá ngăn|thông|nằm giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải. Cho máu đi một chiều từ nhĩ phải xuống thất phải, dòng máu từ thất phải qua van động mạch phổi vào động mạch phổi đưa máu lên phổi để trao đổi oxy
 
*Van động mạch phổi ngăn|thông|nằm giữa tâm thất phải và động mạch phổi.
Hai nhĩ thất (AV) van, các van hai lá (van hai đầu nhọn), và van ba lá, mà là giữa tâm nhĩ và tâm thất trên thấp hơn.
*Van hai lá ngăn|thông|nằm giữa tâm thất phải và động mạch phổi. Cho phép máu đi một chiều từ nhĩ phải xuống thất phải, dòng máu từ thất phải qua van động mạch phổi vào động mạch chủ đưa máu đi nuôi toàn cơ thể.
Hai bán nguyệt (SL) van, các van động mạch chủ và van động mạch phổi, đó là trong các động mạch từ tim.
*Van hai lá và van động mạch chủ ngăn|thông| nằm tronggiữa lòngtâm thất trái; van ba lá van động mạch phổi là trong trái tim bên phảichủ.
 
Ngoài ra còn có các xoang mạch vành và các van tĩnh mạch chủ dưới.
 
Các van tim có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ cho dòng máu lưu thông theo một chiều nhất định, cho phép máu chảy từ nhĩ xuống thất và từ thất ra khỏi tim. Các van kiểm soát dòng chảy của máu qua tim bằng cách đóng mở mỗi khi tim co bóp. Các chức năng đóng mở của van được điều khiển bởi sự chênh lệch áp suất giữa các buồng tim và một số cơ nằm trong tim.
 
Bốn van thường được đại diện trong một trái tim động vật.
 
==Cấu trúc==