Khác biệt giữa các bản “Mỹ Tho”

(→‎Nguồn gốc tên gọi: Sửa chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
* Xã Mỹ Phong (phần còn lại) có 1.043,66 ha diện tích tự nhiên và 13.329 nhân khẩu.
* Xã Trung An (phần còn lại) có 579,17 diện tích tự nhiên và 12.028 nhân khẩu.
Thành phố Mỹ Tho có 8.154,08 ha diện tích tự nhiên và 215.887 nhân khẩu, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: [[Phường 1, Mỹ Tho|1]], [[Phường 2, Mỹ Tho|2]], [[Phường 3, Mỹ Tho|3]], [[Phường 4, Mỹ Tho|4]], [[Phường 5, Mỹ Tho|5]], [[Phường 6, Mỹ Tho|6]], [[Phường 7, Mỹ Tho|7]], [[Phường 8, Mỹ Tho|8]], [[Phường 9, Mỹ Tho|9]], [[Phường 10, phườngMỹ Tho|10]], [[Bình Tạo]], [[Tân Long, phườngMỹ Tho|Tân Long]], [[Thạnh Mỹ, phườngMỹ BìnhTho|Thạnh TạoMỹ]] và các xã: Tân Mỹ Chánh, [[Đạo Thạnh]], Trung[[Mỹ AnPhong, Mỹ Tho|Mỹ Phong]], [[Phước Thạnh, Mỹ Tho|Phước Thạnh]], [[Tân Mỹ Chánh]], [[Thới Sơn]], [[Trung An, Mỹ Tho|Trung An]].
 
== Các đơn vị hành chính ==
Người dùng vô danh