Khác biệt giữa các bản “Gò Công”

không có tóm lược sửa đổi
*Dân số: 97.709 người (năm 2008).
== Các đơn vị hành chính ==
Gồm 9 phường: [[Phường 1, Gò Công|1]], [[Phường 2, Gò Công|2]], [[Phường 3, Gò Công|3]], [[Phường 4, Gò Công|4]], [[Phường 5, Gò Công|5]], [[Long Chánh]], [[Long Hòa]], [[Long Hưng, Gò Công|Long Hưng]], [[Long Thuận, Gò Công|Long Thuận]] và 3 xã: [[Bình Đông, Gò Công|Bình Đông]], [[Bình Xuân, Gò Công|Bình Xuân]], [[Tân Trung, Gò Công|Tân Trung]].
 
{| class="wikitable"
|-align=center bgcolor=#EFEFEF
|-align=center
|1
|[[Phường 1, Gò Công|Phường 1]]
|0,490053
|6.527
|-align=center
|2
|[[Phường 1, Gò Công|Phường 2]]
|0,7134
|7.669
|-align=center
|3
|[[Phường 1, Gò Công|Phường 3]]
|10,97072
|6.350
|-align=center
|4
|[[Phường 1, Gò Công|Phường 4]]
|1,510856
|7.638
|-align=center
|5
|[[Phường 1, Gò Công|Phường 5]]
|1,6
|4.050
 
{{Huyện thị tỉnh Tiền Giang}}
{{Danh sách phường, xã thuộc thị xã Gò Công}}
{{Huyện thị Đồng bằng sông Cửu Long}}
 
Người dùng vô danh