Khác biệt giữa các bản “Cái Bè”

 
==Hành chính==
Huyện Cái Bè được chia làm 25 đơn vị hành chính gồm [[Cái Bè (thị trấn)|thị trấn Cái Bè]] và 24 xã: [[An Cư, Cái Bè|An Cư]], [[An Hữu]], [[An Thái Đông]], [[An Thái Trung]], [[Đông Hòa Hiệp]], [[Hậu Mỹ Bắc A]], [[Hậu Mỹ Bắc B]], [[Hậu Mỹ Phú]], [[Hậu Mỹ Trinh]], [[Hậu Thành, Cái Bè|Hậu Thành]], [[Hòa Hưng, Cái Bè|Hòa Hưng]], [[Hòa Khánh, Cái Bè|Hòa Khánh]], [[Mỹ Đức Đông]], [[Mỹ Đức Tây]], [[Mỹ Hội, Cái Bè|Mỹ Hội]], [[Mỹ Lợi A]], [[Mỹ Lợi B]], [[Mỹ Lương, Cái Bè|Mỹ Lương]], [[Mỹ Tân, Cái Bè|Mỹ Tân]], [[Mỹ Trung, Cái Bè|Mỹ Trung]], [[Tân Hưng, Cái Bè|Tân Hưng]], [[Tân Thanh, Cái Bè|Tân Thanh]], [[Thiện Trí]], [[Thiện Trung]].
{{Đơn vị hành chính trực thuộc huyện Cái Bè}}
 
Người dùng vô danh