Khác biệt giữa các bản “Chợ Gạo”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Hành chính ==
Gồm 1 [[Chợ Gạo (thị trấn)|thị trấn Chợ Gạo]] và 18 xã: [[An Thạnh Thủy]], [[Bình Ninh, Chợ Gạo|Bình Ninh]], [[Đăng Hưng Phước]], [[Hòa Định]], [[Hòa Tịnh, Chợ Gạo|Hòa Tịnh]], [[Long Bình Điền]], [[Lương Hòa Lạc]], [[Mỹ Tịnh An]], [[Bình Phan]], [[Bình Phục Nhứt]], [[Phú Kiết, Chợ Gạo|Phú Kiết]], [[Quơn Long]], [[Song Bình]], [[Tân Bình Thạnh]], [[Tân Thuận Bình]], [[Thanh Bình, Chợ Gạo|Thanh Bình]], [[Trung Hòa, Chợ Gạo|Trung Hòa]], [[Xuân Đông, Chợ Gạo|Xuân Đông]].
* Huyện ly: [[Chợ Gạo (thị trấn)|Thị trấn Chợ Gạo]]
* Các xã:
# xã [[Bình Ninh, Chợ Gạo|Bình Ninh]]
# xã [[An Thạnh Thủy]]
# xã [[Hòa Định]]
# xã [[Xuân Đông, Chợ Gạo|Xuân Đông]]
# xã [[Long Bình Điền]]
# xã [[Song Bình]]
# xã [[Tân Thuận Bình]]
# xã [[Đăng Hưng Phước]]
# xã [[Thanh Bình, Chợ Gạo|Thanh Bình]]
# xã [[Lương Hòa Lạc]]
# xã [[Phú Kiết, Chợ Gạo|Phú Kiết]]
# xã [[Hòa Tịnh, Chợ Gạo|Hòa Tịnh]]
# xã [[Mỹ Tịnh An]]
# xã [[Trung Hòa, Chợ Gạo|Trung Hòa]]
# xã [[Tân Bình Thạnh]]
# xã [[Quơn Long]]
# xã [[Bình Phục Nhứt]]
# xã [[Bình Phan]]
 
== Giao thông thủy lợi ==
== Chú thích ==
{{Huyện thị tỉnh Tiền Giang}}
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Chợ Gạo}}
{{Huyện thị Đồng bằng sông Cửu Long}}
 
Người dùng vô danh