Khác biệt giữa các bản “Tân Phú Đông”

không có tóm lược sửa đổi
*Bắc giáp huyện [[Chợ Gạo]], huyện [[Gò Công Tây]] và huyện [[Gò Công Đông]].
==Hành chính==
Tân Phú Đông rộng 202,08&nbsp;km² và có 42.926 dân<ref name=TP01>http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Go-Cong-Dong-Tay-de-mo-rong-thi-xa-Go-Cong-thanh-lap-huyen-Tan-Phu-Dong-tinh-Tien-Giang/62099/thuoc-tinh.aspx Nghị định 09/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang</ref>. Huyện có 6 [[xã]]: [[Phú Đông, Tân Phú Đông|Phú Đông]], [[Phú Tân, Tân Phú Đông|Phú Tân]], [[Phú Thạnh, Tân Phú Đông|Phú Thạnh]], [[Tân Phú, Tân Phú Đông|Tân Phú]], [[Tân Thạnh, Tân Phú Đông|Tân Thạnh]], [[Tân Thới, Tân Phú Đông|Tân Thới]].
#xã [[Phú Đông, Tân Phú Đông|Phú Đông]]
#xã [[Phú Tân, Tân Phú Đông|Phú Tân]]
#xã [[Tân Thới, Tân Phú Đông|Tân Thới]]
#xã [[Tân Phú, Tân Phú Đông|Tân Phú]]
#xã [[Tân Thạnh, Tân Phú Đông|Tân Thạnh]]
#xã [[Phú Thạnh, Tân Phú Đông|Phú Thạnh]]
===Định hướng phát triển===
*Đến năm 2020<ref>http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?cap=2&idcha=8912&id=8991 Số 2904/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020</ref>, trên địa bàn có 1 đô thị loại 5 (thị trấn mới) và 2 thị tứ (Tân Thới, Cồn Cống); tổng diện tích đất đô thị là 410 ha, dân số đô thị 8.813 người, mật độ 2.152 người/km<sup>2</sup>, tỉ lệ đô thị hóa 15%.
 
{{Huyện thị tỉnh Tiền Giang}}
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Tân Phú Đông}}
{{Huyện thị Đồng bằng sông Cửu Long}}
 
Người dùng vô danh