Khác biệt giữa các bản “Trà Vinh (thành phố)”

(Không bách khoa)
==Hành chính==
[[Tập tin:Chùa Ông Mẹt.jpg|nhỏ|231x231px|Chùa Nigrodhakambankasanta (Chùa Mới) tại thành phố Trà Vinh]]
Thành phố Trà Vinh được phân chia thành 1 xã [[Long Đức, Trà Vinh|Long Đức]] và 9 [[phường]]: lấy[[Phường tên1, thứthành tựphố từTrà Vinh|1]], đến[[Phường 2, thành phố Trà Vinh|2]], [[Phường 3, thành phố Trà Vinh|3]], [[Phường 4, thành phố Trà Vinh|4]], [[Phường 5, thành phố Trà Vinh|5]], [[Phường 6, thành phố Trà Vinh|6]], [[Phường 7, thành phố Trà Vinh|7]], [[Phường 8, thành phố Trà Vinh|8]], [[Phường 9, thành phố Trà Vinh|9]]<ref name="travinh">[http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/txtv/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDIws_QzcPIwN_P0tzA6MwU3_DIB8TYwsXc6B8JJK8e6CvAVDew9PHMczR2NjRlIDucJB9-PWD5XEARwM0_Wg2uJrq-3nk56bqR-pHmeN2h6F-ZE5qemJypX5BboRBZkBGIAAZkE7E/dl2/d1/L0lJSklna2shL0lCakFBTXlBQkVSQ0lBISEvWUZOQTFOSTUwLXchLzdfMDI4TjFGSDIwT045NzAyVjVPMVJMNDM4RDE!/?WCM_PORTLET=PC_7_028N1FH20ON9702V5O1RL438D1_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/txtv/thi+xa+tra+vinh/gioi+thieu/he+thong+to+chuc/ Sơ đồ tổ chức Thành phố Trà Vinh], Cổng thông tin điện tử Trà Vinh</ref>.
 
{|
|
* [[Phường 1, thành phố Trà Vinh|Phường 1]]
* [[Phường 2, thành phố Trà Vinh|Phường 2]]
* [[Phường 3, thành phố Trà Vinh|Phường 3]]
* [[Phường 4, thành phố Trà Vinh|Phường 4]]
* [[Phường 5, thành phố Trà Vinh|Phường 5]]
|
* [[Phường 6, thành phố Trà Vinh|Phường 6]]
* [[Phường 7, thành phố Trà Vinh|Phường 7]]
* [[Phường 8, thành phố Trà Vinh|Phường 8]]
* [[Phường 9, thành phố Trà Vinh|Phường 9]]
* [[Long Đức, Trà Vinh|Xã Long Đức]]
|}
 
==Điều kiện tự nhiên==
Người dùng vô danh