Khác biệt giữa các bản “Duyên Hải (thị xã)”

không có tóm lược sửa đổi
Thành lập phường 1 thuộc thị xã Duyên Hải trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của thị trấn Duyên Hải.
Thành lập phường 2 thuộc thị xã Duyên Hải trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã Long Toàn và Long Hữu.
Sau khi thành lập thị xã Duyên Hải và các phường thuộc thị xã Duyên Hải, thị xã Duyên Hải có 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 2 phường: [[Phường 1, Duyên Hải|1]], [[Phường 2, Duyên Hải|2]] và 5 xã: Long[[Dân ToànThành]], [[Hiệp Thạnh, Duyên Hải|Hiệp Thạnh]], [[Long Hữu]], Trường [[Long HòaToàn, HiệpDuyên ThạnhHải|Long Toàn]], Dân[[Trường ThànhLong Hòa]].
== Vị trí địa lý ==
Thị xã Duyên Hải nằm về phía Nam của tỉnh Trà Vinh cạnh cửa [[Sông Cổ Chiên|Cung Hầu]] của [[sông Cổ Chiên]]. Phía Đông và Phía Nam của Thị xã giáp với [[biển Đông]], phía tây giáp với huyện [[Duyên Hải]], phía Bắc giáp huyện [[Cầu Ngang]].
Người dùng vô danh