Khác biệt giữa các bản “Duyên Hải (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
Diện tích 382,3 km². Dân số 88.600 người (2003), gồm các dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa
 
Năm 2011, huyện Duyên Hải có diện tích 385,08&nbsp;km² và 98.651 người; có 7 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm [[Long Thành (thị trấn Trà Vinh)|thị trấn Long Thành]] và các xã: [[LongĐôn KhánhChâu]], Duyên[[Đôn Hải|Long KhánhXuân]], [[LongĐông VĩnhHải, Duyên Hải|LongĐông VĩnhHải]], [[NgũLong LạcKhánh, Duyên Hải|Long Khánh]], [[ĐôngLong HảiVĩnh, Duyên Hải|ĐôngLong HảiVĩnh]], [[ĐônNgũ Châu]], [[Đôn XuânLạc]]<ref name="DH1">[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-85-NQ-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-Long-Khanh-vb126271t13.aspx Nghị quyết 85/NQ-CP năm 2011] điều chỉnh địa giới hành chính [[xã Long Khánh]] để thành lập [[thị trấn Long Thành]] thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh do Chính phủ ban hành.</ref>.
 
Huyện Duyên Hải được thành lập ngày 29/9/1981 tách ra từ huyện [[Cầu Ngang]], khi đó gồm 8 xã và thuộc [[cửu Long (tỉnh)|tỉnh Cửu Long]].
{{Tham khảo}}
 
{{Danh sách phường, xã thuộc thị xã Duyên Hải}}
{{Các huyện thị Trà Vinh}}
 
Người dùng vô danh