Khác biệt giữa các bản “Vĩnh Long”

Không thay đổi kích thước ,  5 năm trước
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|-
! style="background:#9cc; color:navy; "| Số đơn vị hành chính
| style="background: lavender; color:#000;"| 11 phường (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, Tân HộiHòa, Tân HòaHội, Tân Ngãi, Trường An)
| style="background: lavender; color:#000;"| 3 phường (Cái Vồn, Thành Phước, Đông Thuận); 5 xã (ThuậnĐông AnBình, Đông Thạnh, Đông BìnhThành, Mỹ Hòa, ĐôngThuận ThànhAn)
| style="background: lavender; color:#000;"| 11 xã (Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh, ThànhTân LợiAn Thạnh, ThànhTân ĐôngBình, ThànhTân TrungHưng, Tân QuớiLược, Tân BìnhQuới, Tân Thành, TânThành HưngĐông, TânThành LượcLợi, TânThành An ThạnhTrung)
| style="background: lavender; color:#000;"| 1 thị trấn (Long Hồ); 14 xã (Long An, Phú Đức, An Bình, Bình Hòa Phước, Đồng Phú, Hòa Ninh, ĐồngHòa Phú, TânLộc HạnhHòa, ThanhLong ĐứcAn, Long Phước, HậuPhú Đức, LộcPhú HòaQuới, HòaPhước PhúHậu, LongTân PhướcHạnh, PhúThanh QuớiĐức, Thạnh Quới)
| style="background: lavender; color:#000;"| 1 thị trấn (Cái Nhum); 12 xã (Mỹ An Phước, LongBình MỹPhước, HòaChánh TịnhAn, BìnhChánh PhướcHội, NhơnHòa PhúTịnh, MỹLong PhướcMỹ, ChánhMỹ HộiAn, AnMỹ Phước, ChánhNhơn AnPhú, Tân LongAn Hội, Tân An HộiLong, Tân Long Hội)
| style="background: lavender; color:#000;"| 1 thị trấn (Tam Bình); 16 xã (Bình Ninh, LoanHậu MỹLộc, NgãiHòa TứHiệp, SongHòa PhúLộc, PhúHòa ThịnhThạnh, TânLoan LộcMỹ, Long Phú, Mỹ Thạnh Trung, Tường Lộc, HòaMỹ Thạnh Trung, HòaNgãi HiệpTứ, HòaPhú Lộc, MỹPhú LộcThịnh, PhúSong LộcPhú, HậuTân Lộc, Tân Phú, Tường Lộc)
| style="background: lavender; color:#000;"| 1 thị trấn (Trà Ôn); 13 xã (Hòa Bình, Hựu Thành, VĩnhLục XuânSĩ Thành, ThuậnNhơn ThớiBình, TânPhú MỹThành, ThiệnTân Mỹ, Tích Thiện, Phú ThànhMỹ, LụcThới Sĩ ThànhHòa, ThớiThuận HòaThới, XuânTích HiệpThiện, NhơnTrà BìnhCôn, HòaVĩnh BìnhXuân, TràXuân CônHiệp)
| style="background: lavender; color:#000;"| 1 thị trấn (Vũng Liêm); 19 xã (TânHiếu Quới TrungNghĩa, QuớiHiếu AnNhơn, QuớiHiếu ThiệnPhụng, TrungHiếu ChánhThành, TrungHiếu HiệpThuận, ThanhQuới BìnhAn, TrungQuới Thành TâyThiện, Tân An Luông, HiếuTân Phụng,Quới Trung, ThànhThanh ĐôngBình, Trung HiếuAn, Trung ThànhChánh, Trung NgãiHiệp, Trung NghĩaHiếu, HiếuTrung ThuậnNgãi, HiếuTrung NhơnNghĩa, Trung AnThành Đông, HiếuTrung Thành Tây, HiếuTrung NghĩaThành)
|-
! style="background:#9cc; color:navy; "| Năm thành lập
Người dùng vô danh