Khác biệt giữa các bản “Bình Minh”

không có tóm lược sửa đổi
:*Đông giáp [[tam Bình|huyện Tam Bình]].
==Hành chính==
[[Thị xã (Việt Nam)|Thị xã]] có 8 đơn vị hành chính gồm 3 phường: [[Cái Vồn, Bình Minh|Cái Vồn]], [[Đông Thuận, Bình Minh|Đông Thuận]], [[Thành Phước, Bình Minh|Thành Phước]] và 5 xã: [[Đông Bình, Bình Minh|Đông Bình]], [[Đông Thành, Bình Minh|Đông Thành]], [[Đông Thạnh, Bình Minh|Đông Thạnh]], [[Mỹ Hòa, Bình Minh|Mỹ Hòa]], [[Thuận An, Bình Minh|Thuận An]].
 
#[[Cái Vồn, Bình Minh|P. Cái Vồn]]
#[[Thành Phước, Bình Minh|P. Thành Phước]]
#[[Đông Thuận, Bình Minh|P. Đông Thuận]]
#[[Thuận An, Bình Minh|Xã Thuận An]]
#[[Mỹ Hòa, Bình Minh|Xã Mỹ Hòa]]
#[[Đông Bình, Bình Minh|Xã Đông Bình]]
#[[Đông Thạnh, Bình Minh|Xã Đông Thạnh]]
#[[Đông Thành, Bình Minh|Xã Đông Thành]].
 
== Lịch sử ==
{{tham khảo}}
 
{{Danh sách phường, xã thuộc thị xã Bình Minh}}
{{các huyện thị Vĩnh Long}}
{{Danh sách huyện thị Đồng bằng sông Cửu Long}}
Người dùng vô danh