Khác biệt giữa các bản “Long Hồ”

không có tóm lược sửa đổi
==Đơn vị hành chính==
 
Huyện gồm 1 thị trấn [[Long Hồ (thị trấn)|Long Hồ]] và 14 xã: [[An Bình, Long Hồ|An Bình]], [[Bình Hòa Phước]], [[Đồng Phú, Long Hồ|Đồng Phú]], [[Hòa Ninh, Long Hồ|Hòa Ninh]], [[Hòa Phú, Long Hồ|Hòa Phú]], [[Lộc Hòa, Long Hồ|Lộc Hòa]], [[Long An, Long Hồ|Long An]], [[Long Phước, Long Hồ|Long Phước]], [[Phú Đức, Long Hồ|Phú Đức]], [[Phú Quới]], [[Phước Hậu, Long Hồ|Phước Hậu]], [[Tân Hạnh, Long Hồ|Tân Hạnh]], [[Thanh Đức, Long Hồ|Thanh Đức]], [[Thạnh Quới, Long Hồ|Thạnh Quới]].
Huyện gồm 1 thị trấn và 14 xã:
[[Tập tin:Chín Mây from An Bình, Vietnam.jpg|nhỏ|Một người dân ở An Bình, Long Hồ chèo thuyền giúp khách du lịch tham quan.]]
 
#Thị trấn [[Long Hồ]]
#[[Long An, Long Hồ|Long An]]
#[[Phú Đức, Long Hồ|Phú Đức]]
#[[An Bình, Long Hồ|An Bình]]
#[[Bình Hòa Phước|Bình Hoà Phước]]
#[[Hòa Ninh, Long Hồ|Hoà Ninh]]
#[[Đồng Phú, Long Hồ|Đồng Phú]]
#[[Tân Hạnh, Long Hồ|Tân Hạnh]]
#[[Thanh Đức, Long Hồ|Thanh Đức]]
#[[Phước Hậu, Long Hồ|Phước Hậu]]
#[[Lộc Hòa, Long Hồ|Lộc Hoà]]
#[[Hòa Phú, Long Hồ|Hoà Phú]]
#[[Long Phước, Long Hồ|Long Phước]]
#[[Phú Quới]]
#[[Thạnh Quới, Long Hồ|Thạnh Quới]].
 
Huyện đang phấn đấu xây dựng thị trấn Long Hồ sớm đạt chuẩn đô thị loại 4 trong tương lai không xa. Bên cạnh đó, huyện cũng đang tập trung nâng cấp xã Phú Quới đạt chuẩn đô thị loại 5 để thành lập thị trấn Phú Quới.
==Tham khảo==
{{Sơ khai Hành chính Việt Nam}}
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Long Hồ}}
{{các huyện thị Vĩnh Long}}
 
Người dùng vô danh