Khác biệt giữa các bản “Mang Thít”

không có tóm lược sửa đổi
(Alphama Tool)
 
==Hành chính==
Về hành chính, huyện bao gồm [[Cái Nhum|thị trấn Cái Nhum]] và 12 xã: [[Mỹ An Phước, Mang Thít|Mỹ An Phước]], [[LongBình MỹPhước, Mang Thít|LongBình MỹPhước]], [[Chánh An]], [[Chánh Hội]], [[Hòa Tịnh, Mang Thít|HoàHòa Tịnh]], [[BìnhLong PhướcMỹ, Mang Thít|BìnhLong PhướcMỹ]], [[NhơnMỹ PhúAn, Mang Thít|NhơnMỹ PhúAn]], [[Mỹ Phước, Mang Thít|Mỹ Phước]], [[ChánhNhơn Hội]], [[An PhướcPhú, Mang Thít|AnNhơn PhướcPhú]], [[ChánhTân An]], [[Tân LongHội, Mang Thít|Tân LongAn Hội]], [[Tân An HộiLong, Mang Thít|Tân An HộiLong]], [[Tân Long Hội]].
 
==Kinh tế & xã hội==
{{tham khảo|2}}
{{Sơ khai Hành chính Việt Nam}}
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Mang Thít}}
{{các huyện thị Vĩnh Long}}
 
Người dùng vô danh