Khác biệt giữa các bản “Thanh Trì”

Trước năm [[1945]], huyện Thanh Trì thuộc [[Phủ Thường Tín]], tỉnh [[Hà Đông]]. Thời gian 1949 - 1954 Thanh Trì và huyện Thanh Oai nằm trong quận Văn Điển. Năm 1956 hai huyện này được trả về tỉnh Hà đông.
 
Ngày [[20 tháng 4]] năm [[1961]], huyện Thanh Trì được sáp nhập vào Hà Nội (trừ 4 xã: Liên Ninh, Việt Hưng (Ngọc Hồi), Đại Thanh (Tả Thanh Oai), Thanh Hưng (Đại Áng) nhập vào huyện [[Thường Tín]]; 4: xã Hữu Hòa, Kiến Hưng, Cự Khê, Mỹ Hưng nhập vào huyện [[Thanh Oai]])<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-Quyet-mo-rong-thanh-pho-Ha-Noi-vb42689t13.aspx Nghị quyết về việc mở rộng thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành]</ref>. Ngày [[31 tháng 5]] năm [[1961]], lập huyện Thanh Trì mới trên cơ sở hợp nhất huyện Thanh Trì cũ và quận VII cũ<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-78-CP-chia-khu-vuc-noi-ngoai-thanh-thanh-pho-Ha-Noi-vb20286t17.aspx Quyết định 78-CP năm 1961 về việc chia các khu vực nội thành và ngoại thành của thành phố Hà Nội]</ref>, gồm thị trấn [[Văn Điển]] và 21 xã: [[Đại Kim]], [[Định Công]], [[Đông Mỹ, Thanh Trì|Đông Mỹ]], [[Duyên Hà, Thanh Trì|Duyên Hà]], [[Hoàng Liệt]], [[Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai|Hoàng Văn Thụ]], [[Khương Đình]], [[Lĩnh Nam, Hoàng Mai|Lĩnh Nam]], [[Ngũ Hiệp, Thanh Trì|Ngũ Hiệp]], [[Tam Hiệp, Thanh Trì|Tam Hiệp]], [[Tân Triều]], [[Thanh Liệt]], [[Thanh Trì (phường)|Thanh Trì]], [[Thịnh Liệt]], [[Trần Phú, Hoàng Mai|Trần Phú]], [[Tứ Hiệp]], [[Vạn Phúc, Thanh Trì|Vạn Phúc]], [[Vĩnh Quỳnh]], [[Vĩnh Hưng, Hoàng Mai|Vĩnh Tuy]], [[Yên Mỹ, Thanh Trì|Yên Mỹ]], [[Yên Sở, Hoàng Mai|Yên Sở]].
 
Ngày [[17 tháng 2]] năm [[1979]], 4 xã: Liên Ninh, Ngọc Hồi, Đại Áng, Tả Thanh Oai của huyện [[Thường Tín]] và xã Hữu Hòa của huyện [[Thanh Oai]] thuộc tỉnh [[Hà Sơn Bình]] sáp nhập vào huyện Thanh Trì<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-49-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-huyen-Soc-Son-Me-Linh-Hoai-Duc-Phuc-Tho-Thanh-Tri-thuoc-Ha-Noi-vb58079t17.aspx Quyết định 49-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn thuộc các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Phúc Thọ và Thanh Trì thuộc thành phố Hà Nội]</ref>. Từ đó, huyện Thanh Trì có thị trấn [[Văn Điển]] và 26 xã: [[Đại Áng]], [[Đại Kim]], [[Định Công]], [[Đông Mỹ, Thanh Trì|Đông Mỹ]], [[Duyên Hà, Thanh Trì|Duyên Hà]], [[Hoàng Liệt]], [[Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai|Hoàng Văn Thụ]], [[Hữu Hòa]], [[Khương Đình]], [[Liên Ninh]], [[Lĩnh Nam, Hoàng Mai|Lĩnh Nam]], [[Ngọc Hồi, Thanh Trì|Ngọc Hồi]], [[Ngũ Hiệp, Thanh Trì|Ngũ Hiệp]], [[Tả Thanh Oai]], [[Tam Hiệp, Thanh Trì|Tam Hiệp]], [[Tân Triều]], [[Thanh Liệt]], [[Thanh Trì (phường)|Thanh Trì]], [[Thịnh Liệt]], [[Trần Phú, Hoàng Mai|Trần Phú]], [[Tứ Hiệp]], [[Vạn Phúc, Thanh Trì|Vạn Phúc]], [[Vĩnh Quỳnh]], [[Vĩnh Hưng, Hoàng Mai|Vĩnh Tuy]], [[Yên Mỹ, Thanh Trì|Yên Mỹ]], [[Yên Sở, Hoàng Mai|Yên Sở]].
 
Ngày [[26 tháng 10]] năm [[1990]], chuyển xã [[Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai|Hoàng Văn Thụ]] về quận Hai Bà Trưng quản lý để thành lập '''phường Hoàng Văn Thụ''' đến năm 2004 thuộc quận Hoàng Mai.
Người dùng vô danh