Khác biệt giữa các bản “Gia Lâm”

Thị trấn Sài Đồng có diện tích 79 ha, gồm phần đất của 3 xã Thạch Bàn, Gia Thụy, Hội Xá. Thị trấn Sài Đồng đông bắc giáp xã Hội Xá, tây giáp xã Gia Thụy, đông nam giáp xã Thạch Bàn.
 
Năm [[1999]], huyện Gia Lâm có 4 thị trấn: [[Ngọc Lâm, Long Biên|Gia Lâm]], [[Đức Giang, Long Biên|Đức Giang]], [[Sài Đồng]], [[Yên Viên (thị trấn)|Yên Viên]] và 31 xã: [[Bát Tràng (xã)|Bát Tràng]], [[Bồ Đề]], [[Cổ Bi, Gia Lâm|Cổ Bi]], [[Cự Khối]], [[Đa Tốn]], [[Đặng Xá]], [[Đình Xuyên]], [[Đông Dư]], [[Dương Hà]], [[Dương Quang, Gia Lâm|Dương Quang]], [[Dương Xá]], [[Gia Thụy]], [[Giang Biên, Long Biên|Giang Biên]], [[Phúc Lợi, Long Biên|Hội Xá]], [[Kiêu Kỵ]], [[Kim Lan]], [[Kim Sơn, Gia Lâm|Kim Sơn]], [[Lệ Chi]], [[Long Biên (phường)|Long Biên]], [[Ngọc Thụy]], [[Ninh Hiệp, Gia Lâm|Ninh Hiệp]], [[Phù Đổng, Gia Lâm|Phù Đổng]], [[Phú Thị]], [[Thạch Bàn, Long Biên|Thạch Bàn]], [[Thượng Thanh]], [[Trâu Quỳ]], [[Trung Mầu|Trung Màu]], [[Văn Đức, Gia Lâm|Văn Đức]], [[Việt Hưng, Long Biên|Việt Hưng]], [[Yên Thường]], [[Yên Viên (xã)|Yên Viên]].
 
Ngày [[6 tháng 11]] năm [[2003]], tách 10 xã: Thượng Thanh, Giang Biên, Ngọc Thụy, Việt Hưng, Hội Xá, Gia Thụy, Bồ Đề, Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối và 3 thị trấn: Gia Lâm, Đức Giang, Sài Đồng để thành lập quận [[Long Biên]]. Trong đó thị trấn Gia Lâm đổi tên thành phường Ngọc Lâm.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-132-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-quan-Long-Bien-Hoang-Mai-phuong-thuoc-quan-Hoang-Mai-Ha-Noi-vb51571t11.aspx Nghị định 132/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội]</ref> Huyện Gia Lâm còn lại thị trấn Yên Viên và 21 xã: Bát Tràng, Cổ Bi, Đa Tốn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Đông Dư, Dương Hà, Dương Quang, Dương Xá, Kiêu Kỵ, Kim Lan, Kim Sơn, Lệ Chi, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Phú Thị, Trâu Quỳ, Trung Màu, Văn Đức, Yên Thường, Yên Viên.
Người dùng vô danh