Khác biệt giữa các bản “Khí hậu nhiệt đới gió mùa”

/* Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa *
n
(/* Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa *)
 
==Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa==
có hai đặc diểm chung la luơng mua và khí hâu
* Mưa tập trung theo mùa và gió mùa:
 
+ Mùa mưa: tháng 5 - 10; có gió mùa hạ mát, gây mưa.
+ Mùa khô: tháng 11 - 4 (năm sau); có gió mùa đông lạnh khô.
* Nhiệt độ trung bình trên 20-độ-C.
* Mưa trung bình trên 1500mm.
Người dùng vô danh