Khác biệt giữa các bản “Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Ngày [[25 tháng 1]] năm [[1941]], thành lập [[Chiến khu Bắc Sơn-Võ Nhai]].
 
Ngày [[4 tháng 6]] năm [[1945]], Tổng Bộ Việt Minh Quyết định thành lập '''Khu Giải phóng Việt Bắc''' gồm các tỉnh: [[Cao Bằng]], [[Bắc Kạn]], [[Lạng Sơn]], [[Thái Nguyên]], [[Hà Giang]], [[Tuyên Quang]] và một phần các tỉnh [[Bắc giangGiang]], [[Phú Thọ]], [[Yên Bái]], [[Vĩnh Yên]]...
 
Ngày [[16 tháng 10]] năm [[1945]], Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Sắc lệnh tuyên bố tổ chức, kiện toàn, thành lập 12 Chiến khu trong cả nước. '''Chiến khu 1''' bao gồm các tỉnh: [[Cao Bằng]], [[Bắc Kạn]], [[Thái Nguyên]], [[Lạng Sơn]], [[Bắc Ninh]], [[Bắc Giang]], [[Hải Ninh]], [[Quảng Yên]], [[Hà Giang]], [[Tuyên Quang]], [[Lào Cai]], [[Yên Bái]], [[Phú Thọ]], [[Vĩnh Yên]], [[Phúc Yên]], [[Lai Châu]], [[Sơn La]] và [[Châu Mai Đà]] (thuộc [[Hoà Bình]]).Ông [[Lê Quảng Ba]] được bổ nhiệm làm Khu trưởng và ông [[Tạ Xuân Thu]] làm [[Chính ủy]] Khu.<ref>"Lịch sử Bộ Tổng tham mưu trong cuộc Kháng chiến chống Pháp (1945-1954)", Hà Nội, 1991</ref>
Người dùng vô danh