Khác biệt giữa các bản “Ceuta”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thông tin khu dân cư
| name = Ceuta
| official_name = Autonomous city of Ceuta <br> {{lang|es|''Ciudad autónoma de Ceuta''}} {{es icon}}
Thành phố tự trị của Ceuta
| native_name = <!-- if different from the English name -->
| native_name_lang = es<!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
181

lần sửa đổi