Khác biệt giữa các bản “Tuy Đức”

không có tóm lược sửa đổi
}}
{{dablink|Về huyện cùng tên của Trung Quốc, xem bài [[Tuy Đức, Du Lâm]].}}
'''Tuy Đức''' là một [[huyện (Việt Nam)|huyện]] của [[Việt Nam]], nằm trong [[tỉnh (Việt Nam)|tỉnh]] [[Đắk Nông|Đăk Nông]]. Huyện được thành lập vào tháng 1 năm [[2007]] theo quyết định 142/2006/NĐ-CP của [[Chính phủ Việt Nam]] ban hành tháng 12 năm 2006 trên cơ sở tách 6 xã thuộc huyện [[Đắk R'lấp]].
 
Huyện Tuy Đức có 112.327 ha diện tích tự nhiên và 23.238 người. Nằm trong huyện có 6 đơn vị hành chính cấp xã gồm Đắk Ngo, Quảng Tân, Đắk Búk So, Đắk R'Tíh, Quảng Tâm, Quảng Trực.
Người dùng vô danh