Khác biệt giữa các bản “Bảo Yên”

Không thay đổi kích thước ,  5 năm trước
Huyện gồm 1 thị trấn và 17 xã:
*Huyện lị: thị trấn [[Phố Ràng]].
*17 xã: [[Bảo Hà]], [[Cam Cọn, Bảo Yên|Cam Con]], [[Điện Quan]], [[Kim Sơn, Bảo Yên|Kim Sơn]], [[Long Khánh, Bảo Yên|Long Khánh]], [[Long Phúc]], [[Lương Sơn, Bảo Yên|Lương Sơn]], [[Minh Tân, Bảo Yên|Minh Tân]], [[Nghĩa Đô, Bảo Yên|Nghĩa Đô]], [[Tân Dương, Bảo Yên|Tân Dương]], [[Tân Tiến, Bảo Yên|Tân Tiến]], [[Thượng Hà, Bảo Yên|Thượng Hà]], [[XuânViệt HòaTiến, Bảo Yên|XuânViệt HòaTiến]], [[ViệtVĩnh TiếnYên, Bảo Yên|ViệtVĩnh TiếnYên]], [[VĩnhXuân YênHòa, Bảo Yên|VĩnhXuân YênHòa]], [[Xuân Thượng, Bảo Yên|Xuân Thượng]], [[Yên Sơn, Bảo Yên|Yên Sơn]].
 
===Du lịch===
Người dùng vô danh