Khác biệt giữa các bản “Thanh quản”

không có tóm lược sửa đổi
==Vị trí giải phẫu==
Ở người lớn, thanh quản ở vị trí của đốt sống C3-C6. Ở trẻ em, thanh quản bắt đầu ở vị trí đốt sống C2–C3.
 
{{y khoa}}
 
==Khàn tiếng==