Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Katy Perry”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{thông báo thảo luận}}
{{WikiProjectBannerShell|1=
{{Chọn lọc}}
{{Dự án Âm nhạc |chất lượng = CL|độ quan trọng = trung bình|hình ảnh = |trạng thái = }}
{{Dự án Điện ảnh |chất lượng = CL|độ quan trọng = trung bình|hình ảnh = |trạng thái = }}
{{Dự án LGBT|chất lượng=CL|độ quan trọng=thấp|trạng thái=mở}}
{{Dự án Hoa Kỳ|chất lượng=CL|độ quan trọng=thấp|trạng thái=mở}}
{{Dự án truyền hình |chất lượng = CL|độ quan trọng = trung bình|hình ảnh = |trạng thái = }}}}
{{bài dịch|en|Katy Perry|phiên bản=622374602|phiên bản Việt=20039619|}}
{{Chọn lọc}}