Khác biệt giữa các bản “Kawabata Yasunari”

+nguồn
(Dù chưa rõ 2 nguồn này tạp chí uy tín đến đâu trong nghiên cứu văn học nhưng có vẻ cũng tạm hiện tại để cho mọi việc bắt đầu vào khớp không cần vội.)
(+nguồn)
kanji=川端 康成|
kana=かわばた やすなり|
hanviet=Xuyên Đoan Khang Thành<ref>[Ishi-da Kazu-yoshi, ''Nhật Bản tư tưởng sử'', tập II, bản dịch của Châm-Vũ Nguyễn-Văn-Tần, Bộ Văn-hóa Thanh-niên và Giáo-dục xuất bản, 1973, trang 440.]<ref>[http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/dong-nhat-ky-va-tuy-but-trong-van-hoc-nhat-ban Dòng nhật ký và tùy bút trong văn học Nhật Bản], Văn Hóa Nghệ An, truy cập 22-12-15</ref><ref>''Văn'', Tập san văn chương, tư tưởng, nghệ thuật số đặc biệt về Kawabata Yasunari, năm thứ 6, số 140 ra ngày 15 tháng 10 năm 1969, trang 5.|
hanviet=Xuyên Đoan Khang Thành<ref>[http://vnn.vietnamnet.vn/vanhoa/tacpham/2007/05/695408/ Các bậc thầy văn chương thế giới:
Kawabata Yasunari], [[Vietnamnet]], truy cập 22-12-15</ref><ref>[http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/dong-nhat-ky-va-tuy-but-trong-van-hoc-nhat-ban Dòng nhật ký và tùy bút trong văn học Nhật Bản], Văn Hóa Nghệ An, truy cập 22-12-15</ref>|
title=Kawabata Yasunari|
romaji=Kawabata Yasunari|
26.174

lần sửa đổi