Khác biệt giữa các bản “Andrey Dmitryevich Sakharov”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Các giải thưởng==
3 lần [[anhAnh hùng lao động Liên Xô]] (1953, 1955 và 1962).
 
[[Giải thưởng Lenin]] năm 1956.