Khác biệt giữa các bản “Rhode Island”

không có tóm lược sửa đổi
Viết tắt bưu điện = RI |
Diện tích xếp thứ = 50 |
Diện tích = 42.001678 |
Diện tích đất = 2.709 |
Diện tích nước = 1.296 |
PTNước = 32,4 |
Dân số xếp thứ = 43 |
Dân số = 1.048051.319511 |
Năm đếm dân số = 2000 |
Mật độ xếp thứ = 2 |
Mật độ dân số = 387,35392 |
Thứ tự gia nhập = 13 |
Ngày gia nhập = [[29 tháng 5]] năm [[1790]] |
Người dùng vô danh