Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách nhân vật trong Thủy hử”

Bảo không có giá trị tồn tại, thế mấy bài danh sách nhân vật anime giá trị hơn tác phẩm văn học kinh điển? Bảo thiếu nguồn, thêm nguồn thì xóa! Thống kê dở dang, dù dở những vẫn đáng tồn tại.
(Bảo không có giá trị tồn tại, thế mấy bài danh sách nhân vật anime giá trị hơn tác phẩm văn học kinh điển? Bảo thiếu nguồn, thêm nguồn thì xóa! Thống kê dở dang, dù dở những vẫn đáng tồn tại.)
{{rất sơ khai}}
{{Chất lượng kém|ngày=24
|tháng=12
|năm=2015
|lý do=Bài không thực sự cần thiết, danh sách thống kê dở dang, thiếu nguồn bách khoa}}
'''''Thủy hử''''' hay '''''Thủy hử truyện''''' (Chữ Hán: 水滸傳), là một bộ tiểu thuyết chương hồi được sáng tác thời cuối Nguyên đầu Minh. Tác giả của Thủy hử thường được cho là Thi Lại Am, với sự giúp đỡ của La Quán Trung trong 49 hồi cuối (đôi khi được tách riêng thành một quyển sách gọi là ''[[Hậu Thủy hử]]''). ''Thủy hử'' là trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa, thường gọi là nhóm Tứ đại danh tác. Cốt truyện chính là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
* ''Thủy hử'', lời bình Kim Thánh Thán, Trần Tuấn Khải dịch., Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 2001.
* ''Hậu Thủy hử'', Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga dịch., Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 2002.
* ''Đãng khấu chí'', Ông Văn Tùng dịch., Nhà xuất bản Đà Nẵng, Đà Nẵng, 1999.
* ''Kim Bình Mai'', Phan Văn Các hiệu đính., Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, 2002.
* Lý Mộng Hà, ''108 anh hùng Lương Sơn Bạc'', Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai, Đồng Nai, 2002.
* [http://open-lit.com/bookindex.php?gbid=19 Thủy hử toàn truyện] toàn văn (open-lit)
 
{{Nhân vật Thủy hử}}
Người dùng vô danh