Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phong thần diễn nghĩa”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Tác giả ==
Tác giả của ''Phong thần diễn nghĩa'' có thuyết nói là [[Hừa Tróng Lám|Hứa Trọng Lâm]] (許仲琳; 许仲琳), hiệu là Chung Sơn Dật Tẩu (mất 1566), người Phủ Ứng Thiên huyện Trực Lệ biên soạn. Thuyết khác lại cho rằng tác giả rất có thể là [[Lục Tây Tinh]] (陸西星; 陆西星), hiệu Trường Canh (mất 1601), người huyện Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô viết<ref name="tdvh">Mục từ ''Phong thần diễn nghĩa'', trên ''Từ điển văn học'' (bộ mới), NXB Thế giới, H. 2003, trang 1415-1416.</ref>.
 
== Nội dung tác phẩm ==
Người dùng vô danh