Khác biệt giữa các bản “Viện đại học”

n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:09.5782707)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
===Những viện đại học hiện đại===
 
Các viện đại học hiện đại có thể được các chính quyền quốc gia, chính quyền bang, hay chính quyền tỉnh chu cấp tài chính, hoặc phụ thuộc phần lớn vào số tiền học phí do sinh viên đóng. Một viện đại học nội trú hiện đại điển hình có thể có hơn 20.000 sinh viên, gồm các sinh viên bậc đại học và sau đại học trong toàn bộ các ngành [[nghệ thuật]] và [[nhân văn]], [[toán]], [[khoa học xã hội]], các ngành khoa học [[vật lý]], [[sinh học]] và [[khoa học trái đất|trái đất]], và nhiều lĩnh vực [[công nghệ]]. Các viện đại học không phải nội trú, ảo, và mở có thể có nhiều hơn 100.000 sinh viên theo học các khóa học để lấy văn bằng hoặc học mà không lấy bằng. Một số các viện đại học này dựa theo mô hình của [[Viện Đại học Mở]] (''Open University'', 1969) ở Anh. Các viện đại học là nhà cung cấp chính các chương trình đào tạo bậc sau đại học trong hầu hết các lĩnh vực chuyên nghiệp.<ref name="EB" />
 
==Cơ cấu tổ chức==