Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
 
Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 39-QĐ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 19 tháng 9 năm 2011.
 
Chủ tịch nước giữ chức vụ Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương.
 
==Nhiệm vụ==
146

lần sửa đổi