Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Bổ sung nội dung
|nationality=[[Israel]], [[Đế quốc La Mã]]
|parents= [[Gioakim]] và [[Thánh Anna|Anna]]<ref name="ReferenceA">Ronald Brownrigg, Canon Brrownrigg ''Who's Who in the New Testament'' 2001 ISBN 0-415-26036-1 page T-62</ref>
|spousehusband = [[Thánh Giuse|Giuse]] (chồng)<ref name=Ruiz>Ruiz, Jean-Pierre. "Between the Crèche and the Cross: Another Look at the Mother of Jesus in the New Testament." ''New Theology Review''; Aug2010, Vol. 23 Issue 3, pp3-4</ref>
|children = [[Giê-su|Giêsu Nazareth]]}}
 
7

lần sửa đổi