Khác biệt giữa các bản “Hiệp ước Xô-Đức”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Vấn đề Hiệp ước không xâm lược Xô-Đức và đặc biệt là Nghị định thư bí mật đã được lật lại ở Liên Xô trong thời cải tổ, chủ yếu do áp lực của Ba Lan thông qua Hiệp hội nghiên cứu lịch sử hai nước Ba Lan-Liên Xô. Để nghiên cứu vấn đề này, một ủy ban đặc biệt đã được thành lập do Bộ trưởng Thông tin tuyên truyền [[Alexander Yakovlev]] lãnh đạo. Ngày [[24 tháng 12]] năm [[1989]], sau khi nghe báo cáo của Yakovlev về những phát hiện của các nhà nghiên cứu trong Hiệp hội, Đại hội đại biểu nhân dân Liên Xô đã thông qua một nghị quyết lên án Nghị định thư bí mật (ghi nhận việc thiếu bản gốc nguyên văn nhưng công nhận tính xác thực của nó dựa trên các chữ viết tay, bản ảnh kỹ thuật và xét nghiệm từ vựng trong bản sao cũng như các sự kiện tương ứng tiếp theo của nó).<ref>[http://web.archive.org/web/20121027092735/http://www.lawmix.ru/docs_cccp.php?id=1241 Bản tin của Đại hội Đại biểu nhân dân Liên Xô và Xô Viết tối cao Liên Xô. 1989. Số 29. trang 579. (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1989. № 29. Ст. 579.]</ref> Đồng thời, lần đầu tiên tại Liên Xô, văn bản của Nghị định thư bí mật (từ bản microfilm của Đức) đã được xuất bản tại tạp chí "Câu hỏi của Lịch sử" số 6 năm 1989.<ref name="tapirr.com">[http://www.tapirr.com/texts/history/suvorov/pravda/pavlova.htm I. V Pavlova. Tìm kiếm sự thật vào đêm trước của Chiến tranh thế giới thứ hai. (И. В. Павлова. Поиски правды о кануне Второй мировой войны)].</ref>
 
Bản đầu của Nghị định thư bí mật được lưu giữ trong kho của Tổng thống Liên Xô (nay là Lưu trữ của Tổng thống Nga tại một thư mục đặc biệt, số hiệu 34.<ref>[http://web.archive.org/web/20120703042108/http://militera.lib.ru:80/research/bezymensky3/pre1.html L. A. Bezymensky Hitler và Stalin trước khi chiến đấu. Lời bạt của tác giả. NXB Mùa Đông. Moskva. 2000. trang 512. (Л. А. Безыменский Гитлер и Сталин перед схваткой. Предисловие автора] — М.: Вече, 2000. — 512 с.]</ref> Nhưng một trong những người biết về sự tồn tại của nó, [[Mikhail Sergeyevich Gorbachyov|Mikhail Gorbachev]] cũng chỉ được biết từ năm [[1987]]. Theo người trợ lý của ông là V. A. Boldin, đã có lúc Gorbachev đã muốn tiêu huỷ tài liệu này.<ref name="katyn.ru"/>. Ngày [[30 tháng 10]] năm [[1992]], việc giải mật các tài liệu lưu trữ được thực hiện. Sau đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị của Quân đội và Hải quân Liên Xô [[Thượng tướng]] [[Dmitry Antonovich Volkogonov]] đã công bố nội dung của nghị định thư này trên Tạp chí Khoa học Lịch sử đương đại và hiện đại, số 1 năm 1993.<ref name="tapirr.com"/>
 
== Hệ lụy của Hiệp ước ==