Khác biệt giữa các bản “Thuyết âm mưu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
==Một số ví dụ==
Danh sách những thuyết âm mưu hấp dẫn rất dài. Giới theo thuyết âm mưu cho rằng:
* [[Sự kiện 11 tháng 9| Cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001]] hoặc đã được cố tình cho phép xảy ra hoặc là một chiến dịch đánh lừa công luận do chính phủ Hoa Kỳ tiến hành [[Các giả thuyết âm mưu về sự kiện 11 tháng 9]].
* Tổng thống [[John F. Kennedy| Kennedy]] bị ám sát là do có bàn tay của [[CIA]] hay mafia Mỹ đứng đằng sau.
* [[Phi thuyền Apollo]] không hề đáp cánh trên Mặt Trăng.