Khác biệt giữa các bản “Sanfrecce Hiroshima”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
<br />
{{Fs start}}
{{Fs player|no=1|nat=Japan|name=[[Takuto Hayashi Takuto]]|pos=GK}}
{{Fs player|no=3|nat=South Korea|name=[[Byeon Jun-Byum]]|pos=DF}}
{{fs player|no=4|nat=Japan|name=[[Hiroki Mizumoto Hiroki]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=5|nat=Japan|name=[[Kazuhiko Chiba Kazuhiko]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=6|nat=Japan|name=[[Toshihiro Aoyama Toshihiro]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=7|nat=Japan|name=[[Kōji Morisaki Kōji]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=8|nat=Japan|name=[[Kazuyuki Morisaki Kazuyuki]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=9|nat=Brazil|name=[[Dyanfres Douglas Chagas Matos|Douglas]]|pos=FW|other=mượn từ [[Tokushima Vortis]]}}
{{Fs player|no=11|nat=Japan|name=[[Hisato Satō Hisato]]|pos=FW}}
{{Fs player|no=13|nat=Japan|name=[[Takuya Masuda Takuya]]|pos=GK}}
{{Fs player|no=14|nat=Croatia|name=[[Mihael Mikić]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=15|nat=Japan|name=[[Kohei Kudo Kohei]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=16|nat=Japan|name=[[Satoru Yamagishi Satoru]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=18|nat=Japan|name=[[Yoshifumi Kashiwa Yoshifumi]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=19|nat=Japan|name=[[Sho Sasaki Sho]]|pos=DF}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=21|nat=Japan|name=[[Yutaro Hara Yutaro]]|pos=GK}}
{{Fs player|no=22|nat=Japan|name=[[Yusuke Minagawa Yusuke]]|pos=FW}}
{{Fs player|no=24|nat=Japan|name=[[Gakuto Notsuda Gakuto]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=25|nat=Japan|name=[[Yusuke Chajima Yusuke]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=26|nat=Japan|name=[[Yasumasa Kawasaki Yasumasa]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=27|nat=Japan|name=[[Kohei Shimizu Kohei]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=28|nat=Japan|name=[[Takuya Marutani Takuya]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=29|nat=Japan|name=[[Takuma Asano Takuma]]|pos=FW}}
{{Fs player|no=30|nat=Japan|name=[[Kosei Shibasaki Kosei]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=33|nat=Japan|name=[[Tsukasa Shiotani Tsukasa]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=34|nat=Japan|name=[[Soya Takahashi Soya]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=35|nat=Japan|name=[[Naoki Otani Naoki]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=36|nat=Japan|name=[[Hayao Kawabe Hayao]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=37|nat=Japan|name=[[Kazuya Miyahara Kazuya]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=38|nat=Japan|name=[[Kyohei Yoshino Kyohei]]|pos=DF}}
{{Fs end}}
 
Người dùng vô danh