Khác biệt giữa các bản “Zaporizhia”

+ khi hau
n (AlphamaEditor, General Fixes)
(+ khi hau)
}}
'''Zaporizhia''' hay '''Zaporozhye''' ({{lang-uk|Запоріжжя}}, chuyển tự ''Zaporizhzhia'' hay ''Zaporizhzhya'', {{lang-ru |Запорожье}}, chuyển tự tiếng Nga ''Zaporozh'ye'') [tên cũ Alexandrovsk ({{lang-ru |Александровск}})] là thành phố ở đông nam Ukraina, nằm bên hai bờ [[sông Dnieper]]. Đây là thủ phủ của [[Zaporizhia (tỉnh)|tỉnh Zaporizhia]], [[Ukraina]]. Zaporizhia là thành phố lớn thứ 6 quốc gia này. Dân số theo điều tra năm 2001 là 815.256 người.
 
== Khí hậu ==
<div style="width:82%">
{{Weather box
|location=Zaporizhya
|single line=yes
|metric first=yes
|Jan record high C = 12.2
|Feb record high C = 16.2
|Mar record high C = 24.0
|Apr record high C = 31.4
|May record high C = 35.9
|Jun record high C = 36.5
|Jul record high C = 39.0
|Aug record high C = 40.2
|Sep record high C = 35.0
|Oct record high C = 35.0
|Nov record high C = 20.9
|Dec record high C = 15.0
|Year record high C = 40.2
|Jan high C = −0.4
|Feb high C = 0.4
|Mar high C = 6.4
|Apr high C = 15.3
|May high C = 21.9
|Jun high C = 25.7
|Jul high C = 28.3
|Aug high C = 27.9
|Sep high C = 21.8
|Oct high C = 14.3
|Nov high C = 5.9
|Dec high C = 0.8
|year high C = 14.0
|Jan mean C = −3.1
|Feb mean C = −2.9
|Mar mean C = 2.2
|Apr mean C = 9.9
|May mean C = 16.2
|Jun mean C = 20.1
|Jul mean C = 22.5
|Aug mean C = 21.8
|Sep mean C = 16.1
|Oct mean C = 9.4
|Nov mean C = 2.5
|Dec mean C = −1.8
|year mean C = 9.4
|Jan low C = −5.7
|Feb low C = −5.9
|Mar low C = −1.5
|Apr low C = 4.9
|May low C = 10.4
|Jun low C = 14.6
|Jul low C = 16.7
|Aug low C = 15.8
|Sep low C = 10.9
|Oct low C = 5.2
|Nov low C = −0.3
|Dec low C = −4.3
|year low C = 5.1
|Jan record low C = −29.3
|Feb record low C = −26.1
|Mar record low C = −25.0
|Apr record low C = −8.2
|May record low C = −2.0
|Jun record low C = 5.0
|Jul record low C = 8.2
|Aug record low C = 3.9
|Sep record low C = −3.0
|Oct record low C = −8.9
|Nov record low C = −18.6
|Dec record low C = −26.2
|Year record low C = −29.3
|precipitation colour = green
|Jan precipitation mm = 42
|Feb precipitation mm = 35
|Mar precipitation mm = 36
|Apr precipitation mm = 36
|May precipitation mm = 43
|Jun precipitation mm = 62
|Jul precipitation mm = 46
|Aug precipitation mm = 39
|Sep precipitation mm = 36
|Oct precipitation mm = 35
|Nov precipitation mm = 44
|Dec precipitation mm = 44
|year precipitation mm = 498
| Jan rain days = 10
| Feb rain days = 8
| Mar rain days = 11
| Apr rain days = 12
| May rain days = 13
| Jun rain days = 13
| Jul rain days = 10
| Aug rain days = 8
| Sep rain days = 10
| Oct rain days = 11
| Nov rain days = 13
| Dec rain days = 11
|year rain days = 130
| Jan snow days = 14
| Feb snow days = 14
| Mar snow days = 9
| Apr snow days = 1
| May snow days = 0
| Jun snow days = 0
| Jul snow days = 0
| Aug snow days = 0
| Sep snow days = 0
| Oct snow days = 1
| Nov snow days = 6
| Dec snow days = 13
|year snow days = 58
| Jan humidity = 87
| Feb humidity = 84
| Mar humidity = 78
| Apr humidity = 66
| May humidity = 62
| Jun humidity = 65
| Jul humidity = 62
| Aug humidity = 59
| Sep humidity = 66
| Oct humidity = 76
| Nov humidity = 86
| Dec humidity = 88
|year humidity = 73
|source 1 = Pogoda.ru.net<ref name=pogoda>
{{cite web
|url = http://www.pogodaiklimat.ru/climate/34601.htm
|title = ПОГОДА в Запорожье
|publisher = Погода и климат
|language = Tiếng Nga
|accessdate = November 30, 2015}}</ref>
}}
</div>
 
 
== Chú thích ==
702

lần sửa đổi