Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Harry Potter”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|col6header = ''[[Harry Potter và Hoàng tử lai|Hoàng tử lai]]''<br/>[[Harry Potter và Hoàng tử lai (phim)|Phim]]<br>[[Harry Potter và Hoàng tử lai (nhạc phim)|Nhạc phim]]<br>[[Harry Potter và Hoàng tử lai (trò chơi điện tử)|Trò chơi]]
 
|col7header = ''[[Harry Potter và Bảo bối Tử thần|Bảo bối Tử thần]]''<br/>[[Harry Potter và Bảo bối Tử thần - Phần 1|Phim 1]]{{·}}[[Harry Potter và Bảo bối Tử thần - Phần 2| 2]]<br>[[Harry Potter và Bảo bối Tử thần - Phần 1 (nhạc phim)|Nhạc phim 1]]{{·}}[[Harry Potter và Bảo bối Tử thần - Phần 2 (nhạc phim)| 2]]<br>[[Harry Potter và Bảo bối Tử thần - Phần 1 (trò chơi điện tử)|Trò chơi 1]]{{·}}[[Harry Potter và Bảo bối Tử thần - Phần 2 (trò chơi điện tử)| 2]]
 
| list1 = {{Navbox |child