Khác biệt giữa các bản “Thần thoại Ai Cập”

n
Sửa chính tả.
n (Đã hủy sửa đổi của HalcyonL (Thảo luận) quay về phiên bản của Apple)
n (Sửa chính tả.)
( Aker, Amenhotep, son of Hapu, Amentit, Ammit, Amun, Anhur, Anput, Anubis, Anuket, Apep, Apis, Aten, Atum, Banebdjed, Bastet, Bat (mythology), Behedeti, Bennu, Buchis, Chnum, Geb, Hapy, Harpocrates, Hathor, Hatmehit, Hedj-Wr, Heh, Heqet, Heryshaf, Horus, Iabet, Imhotep, Imiut, Isis, Iusaaset, Iwnit, Khepri, Khnum, Khonsu, Maat, Menthu, Meretseger, Meskhenet, Min, Mnevis, Mut, Nefertum, Neith, Nekhbet, Nephthys, Nun, Nut, Osiris, Ptah, Qed-Her, Ra, Satis, Sekhmet, Serapis, Serket, Seshat, Seth, Shu, Sobek, Sokaris, Sopdet, Souls of Pe and Nekhen, Taweret, Tefnut, Thoth, Two Ladies, Uraeus, Wadjet, Wepwawet, Wosret, Bes)
 
Các hiện tượng tự nhiên được thể hiện bằng phép thuật của các thần. Qua cách sùng bái tính nghưỡng họ đã tạo ra các công trình. Tuyệt mĩ. Các công trình này vẫn là các bí ẩn. Mình sẽ cung cấp thêm thông tin. Hiện tại phần vốn về ApAi Cập của mnih2mình là khá nhiều nhưng mình không thể nhớ hết. Mong các bạn có thể bổ sung.
614

lần sửa đổi