Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết nhiều liên kết ngôn ngữ chưa có ở Wikipedia tiếng Việt”

I start refresh this page
(I start refresh this page)
(English) See also [https://tools.wmflabs.org/ptwikis/common-iw:vi this] (updated once a day)
 
Phiên bản cập nhật: '''2031/0312/2015'''
{{lỗi thời}}
#80 [[:d:Q40549|Adana Province]]
#93 [[:en:Still camera]] - search in vi.wiki
#79 [[:d:Q40249|Antalya Province]]
#87 [[:en:Universidade do Estado de Minas Gerais]] - search in vi.wiki
#78 [[:d:Q49628|2021]]
#76 [[:en:Salat]] - search in vi.wiki
#74 [[:d:Q2297724|Ankara Province]]
#74 [[:en:Azerbaijanis]] - search in vi.wiki
#74 [[:d:Q43690|Bursa Province]]
#74 [[:en:Colo-Colo]] - search in vi.wiki
#74 [[:d:Q15137813|Yun Hyon-seok]]
#74 [[:en:Leg]] - search in vi.wiki
#72 [[:d:Q49625|2022]]
#71 [[:en:Temuco]] - search in vi.wiki
#72 [[:d:Q123991|Steppe]]
#70 [[:en:Plague (disease)]] - search in vi.wiki
#7071 [[:end:Q61002|Pseudonym]] - search in vi.wiki
#71 [[:d:Q102217|Vitebsk]]
#70 [[:d:Q16330|A (Cyrillic)]]
#70 [[:d:Q83034|Interjection]]
#70 [[:d:Q534799|Istanbul Province]]
#70 [[:d:Q81551|Konya_Province]]
#70 [[:d:Q28640|Profession]]
#70 [[:d:Q47054|Riddle]]
#70 [[:d:Q388995|Trabzon Province]]
#69 [[:d:Q219669|Al-Fatiha]]
#69 [[:d:Q344490|İzmir Province]]
#6769 [[:end:Q36908|Mountaineering]] - search in vi.wiki
#69 [[:d:Q123934|Muğla Province]]
#69 [[:en:Sakha language]] - search in vi.wiki
#69 [[:d:Q234262|Surah]]
#69 [[:en:The Hobbit]] - search in vi.wiki
#69 [[:en:Wax]] - search in vi.wiki
#69 [[:en:Zakat]] - search in vi.wiki
#68 [[:d:Q483154|Gaziantep Province]]
#68 [[:en:Interjection]] - search in vi.wiki
#68 [[:d:Q83965|Kocaeli Province]]
#67 [[:en:A (Cyrillic)]] - search in vi.wiki
#68 [[:d:Q101026|Platelet]]
#68 [[:d:Q388469|Şanlıurfa Province]]
#67 [[:en:Aaron]] - search in vi.wiki
#67 [[:en:Gagauz language]] - search in vi.wiki
#67 [[:en:Joe Cocker]] - search in vi.wiki
#67 [[:en:Low German]] - search in vi.wiki
#67 [[:en:Mountaineering]] - search in vi.wiki
#67 [[:en:Profession]] - search in vi.wiki
#67 [[:en:System of a Down]] - search in vi.wiki
#67 [[:en:Winterthur]] - search in vi.wiki
#66 [[:en:2021]] - search in vi.wiki
#66 [[:en:Abū Rayḥān al-Bīrūnī]] - search in vi.wiki
#66 [[:en:Azerbaijani manat]] - search in vi.wiki
#65 [[:en:Lacuna Coil]] - search in vi.wiki
#65 [[:en:Nucleon]] - search in vi.wiki
#65 [[:en:Platelet]] - search in vi.wiki
#65 [[:en:Podcast]] - search in vi.wiki
#65 [[:en:Tintoretto]] - search in vi.wiki
#65 [[:en:Trachea]] - search in vi.wiki
#65 [[:en:Vitebsk]] - search in vi.wiki
#65 [[:en:Weighing scale]] - search in vi.wiki
#64 [[:en:Al-Fatiha]] - search in vi.wiki
#64 [[:en:Anaphylaxis]] - search in vi.wiki
#64 [[:en:Basel-Stadt]] - search in vi.wiki
#64 [[:en:Rastafari movement]] - search in vi.wiki
#64 [[:en:Sami languages]] - search in vi.wiki
#64 [[:en:Surah]] - search in vi.wiki
#64 [[:en:Thiamine]] - search in vi.wiki
#64 [[:en:Xenophon]] - search in vi.wiki
#63 [[:en:2022]]- search in vi.wiki
#63 [[:en:Aorta]] - search in vi.wiki
#63 [[:en:Arica]] - search in vi.wiki
#63 [[:en:Polish złoty]] - search in vi.wiki
#63 [[:en:Riboflavin]] - search in vi.wiki
#63 [[:en:Riddle]] - search in vi.wiki
#63 [[:en:Sid Vicious]] - search in vi.wiki
#63 [[:en:Sion, Switzerland]] - search in vi.wiki
34

lần sửa đổi