Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Fix You”

(Trang mới: “=== [[{{thế:SUBPAGENAME}}]] === {{thế:Đánh giá bài viết tốt | tc1 = {{OK}} ... <!--ĐÁNH GIÁ BỐ CỤC CỦA BÀI, ĐỒNG Ý VỚI CÁI GÌ VÀ KH…”)
 
=== [[Fix You]] ===
# '''Viết tốt:''' {{OK}} ... Bài viết bố cục tốt
# '''Kiểm chứng được:''' {{OK}} ... Bài được dịch từ bản enwiki đạt sao bài viết tốt, chỉ có phần văn hóa đại chúng là không dịch (do phần đó thiếu nguồn).
# '''Tập trung vào chủ đề chính:''' {{OK}} ... Xoay quanh chủ đề chính
# '''Ổn định:''' {{OK}} ... Bài viết luôn được cập nhật