Khác biệt giữa các bản “Hệ thống Westminster”

*Có một [[quốc chủ]] hay [[nguyên thủ quốc gia]] có quyền [[hành pháp]] trên danh nghĩa hay lý thuyết, và có nhiều quyền bảo lưu khác, nhưng hằng ngày chỉ thực hiện chức năng của một vị thủ lĩnh quốc gia theo nghi thức. Nữ Hoàng [[Anh]], [[chủ tịch]] của các [[quốc gia]], hoặc thống sứ của các tiểu bang/tỉnh lỵ là những ví dụ điển hình.
 
*[[Người đứng đầu chính phủ]] (hay đứng đầu hành pháp) là [[thủ tướng]], hay thủ tướng thứ nhất. Người này được ngườivị đứng đầu nhà nước chính thức chỉ định. Trong thực tế, người nàyđứng đầu nhà nước thường là vị chủ tịch của một công đảng lớnchiếm nhấtnhiều đượcghế bầunhất trong nghị viện.
 
*Cơ quan hành pháp trong thực tế thường gồm các thành trong [[lập pháp]] và các thành viên hành pháp có thâm niên trong [[nội các chính phủ]] do thủ tướng lãnh đạo. Những thành viên này thực thi quyền hành pháp của mình nhân danh người có quyền hành pháp trên danh nghĩa.
Người dùng vô danh