Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 12C”

Trang mới: “'''Quốc lộ 12C''' là một tuyến đường bộ cấp quốc gia chạy qua hai tỉnh Hà TĩnhQuảng Bình. Điểm đầu tuyến là C…”
(Trang mới: “'''Quốc lộ 12C''' là một tuyến đường bộ cấp quốc gia chạy qua hai tỉnh Hà TĩnhQuảng Bình. Điểm đầu tuyến là C…”)
(Không có sự khác biệt)