Khác biệt giữa các bản “Tổng thống”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
[[Tập tin:Abraham Lincoln head on shoulders photo portrait.jpg|nhỏ|phải|[[Abraham Lincoln]], [[Tổng thống Hoa Kỳ]] thứ 16 (1861–1865)]]
 
'''Tổng thống''' là [[nguyên thủ quốc gia]], cá nhân lãnh đạo cao nhất trong một [[quốc gia]], cũng như [[thủ tướng]] quyền hành và phạm vi của họ phụ thuộc quy định đề ra từ tổ chức [[cơ quan lập pháp|lập pháp]] cao nhất của quốc gia đó. Ở các nước còn theo chế độ [[hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam thì nguyên thủ quốc gia là [[Chủ tịch nước]].
 
Theo hệ thống [[dân chủ]], Tổng thống là người được [[Bầu cử|bầu]] ra qua sự lựa chọn của người dân một cách trực tiếp hay gián tiếp (dù minh bạch hay không), tuân theo hiến pháp của quốc gia đó. Phạm vi quyền lực của cá nhân này nhiều khi vượt xa hơn những quy định thông thường, ví dụ như trong điều kiện đặc biệt họ sẽ là tổng chỉ huy hay nếu có sự ủng hộ của quân đội họ sẽ tạo được quyền lực khó thay đổi.
 
Ngày nay, phần nhiều quốc gia có một Tổng thống là Nguyên thủ quốc gia.