Khác biệt giữa các bản “MAC (định hướng)”

Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Trần Quốc Két: Nghĩa của bạn ở ngay dưới, giao thức mạng mac. (TW)
n (ý kiến nhỏ)
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Trần Quốc Két: Nghĩa của bạn ở ngay dưới, giao thức mạng mac. (TW))
'''MAC''' có thể là:(Media Access Controller) Liên kết với tầng vật lý
* [[MAC (giao thức mạng)]]
* Viết tắt của tổ chức [[Ủy ban Hành động Hồi giáo]]
223.257

lần sửa đổi